Ashtu si në të gjitha fushat tjera të biznesit tuaj, një ndërmarrës i ri duhet të ketë strategji edhe për mënyrën se si i menaxhon paratë që nga dita e parë.

Buxheti është një mjet që, nëse përdoret siç duhet, mund të sjellë përfitime të ndryshme për startup-in tuaj duke ju mundësuar që:
• të planifikoni kostot dhe fitimet
• të aplikoni disiplinë në shprehitë tuaja të shpenzimeve dhe bëni dallimin midis asaj që ju nevojitet dhe asaj që dëshironi për biznesin tuaj 
• të keni një udhërrëfyes financiar që ju ndihmon të vendosni se kur të bëni investime të caktuara
• të përcaktoni se sa kapital vetanak keni në dispozicion dhe sa kapital ju nevojitet për të financuar idenë tuaj të biznesit

Një buxhet fillestar është një përmbledhje e thjeshtë e mënyrës se si planifikoni të përdorni kapitalin tuaj dhe të mbuloni kostot e biznesit. 

Një mostër e një buxheti për ndërmarrësit e rinj mund të shkarkohet duke klikuar butonin më poshtë.

 Shkarko buxhetin