Testi i ndërmarrësisë

Të qenurit ndërmarrës mund të jetë një përvojë jashtëzakonisht emocionuese, sfiduese dhe e vlefshme. Sidoqoftë, shumë ndërmarrës fokusohen në hapjen e biznesit pa bërë një vlerësim paraprak nëse janë vërtet gati për të qenë ndërmarrës. 

Vegla e vetëvleresimit është një vegël e cila ndihmon ndërmarrësit që përmes pyetjeve dhe përgjigjeve të bëjnë një vlerësim kritik të aftësive të ndërmarrësisë dhe paraqet një pasqyrë të fushave se ku duhet të përmisoheni ju si ndermarrës në mënyrë që biznesi juaj të ketë sukses. 

Ne kemi krijuar një mjet të vetëvlerësimit për t'ju ndihmuar t'i bëni vetes pyetjet e vështira përpara se të filloni. Për të vlerësuar aftesitë e juaja të ndërmarrësisë, klikoni më poshtë

Hap testin