Për të identifikuar konsulentin e duhur për biznesin tuaj, ju lutemi drejtohuni tek Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC, apo shfletoni profilet e konsulentëve të Kosovës në platformën www.konsulenca.org. 

Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC

Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC është shoqata kryesore e ofruesve të shërbimeve të konsulencës biznesore. BCC është shoqatë e njohur ndërkombëtarisht dhe pjesë e Këshillit Ndërkombëtar të Instituteve të Konsulencës Menaxheriale - ICMCI. 

Kontakti
Web: http://www.bcc-ks.org
Email: info@bcc-ks.org

Konsulenca.org

Platforma www.konsulenca.org jep informata mbi ofertën dhe ekspertizën e konsulentëve të biznesit të Kosovës dhe i ndihmon bizneset të gjejnë dhe vlerësojnë konsulentët. 
Link: http://www.konsulenca.org