Procedurat e regjistrimit të biznesit

Procedurat administrative dhe ligjore për regjistrim të biznesit
Date
13.04.2021

Pasi që një ndërmarrës/e të ketë finalizuar hapat e nevojshëm të planifikimit të biznesit, ai/ajo duhet të filloni proceduat e themelimit të ndërmarrjes. Themelimi i ndërmarrjes mund të bëhet online apo përmes qendrave komunale të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, varësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë tuaj.

Për të themeluar biznesin tuaj në mënyrë të suksesshme ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit si dhe dokumentet e tjera përcjellëse, dhe t’i dërgoni ato në qendrën përkatëse të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës.

Për t’u informuar më detajisht rreth procedurave të nevojshme për regjistrim të biznesit, shletoni broshurën duke shtypur butonin më poshtë.

 Hap broshurën