Qasja në tregje 

Qasja në tregje të reja i mundeson ndërmarrjes tuaj të zgjerojë shtrirjen e saj në regjione të ndryshme si dhe të rritë potencialin e saj për të shitur produkte dhe shërbime tek më shumë konsumatorë. Për të siguruar një shtrirje dhe tranzicion sa më të lehtë dhe të suksesshëm, ndërmarresve u duhet të zhvillojnë një plan marketingu të mirëfilltë i cili ua lehtëson depërtimin në tregun e ri.

Plani i marketingut është një vegël e cila përshkruan një strategji marketingu që një ndërmarrje duhet ta zbatoj në mënyrë që të arrijë objektivat apo tregjet e synuara. Për të parë se si duhet te duket një plan marketingu si dhe për të krijuar një të tillë për ndermarrjen tuaj, regjistrohuni në platformë duke klikuar në butonin më poshtë.

 Krijo llogari dhe plan marketingu