Qasja në tregje 

Qasja në tregje të reja i mundeson ndërmarrjes tuaj të zgjerojë shtrirjen e saj në regjione të ndryshme si dhe të rritë potencialin e saj për të shitur produkte dhe shërbime tek më shumë konsumatorë. Për të siguruar një shtrirje dhe tranzicion sa më të lehtë dhe të suksesshëm, ndërmarresve u duhet të zhvillojnë një plan marketingu të mirëfilltë i cili ua lehtëson depërtimin në tregun e ri.

Plani i marketingut është një vegël e cila përshkruan një strategji marketingu që një ndërmarrje duhet ta zbatoj në mënyrë që të arrijë objektivat apo tregjet e synuara. Për të parë se si duhet te duket një plan marketingu si dhe për të krijuar një të tillë për ndermarrjen tuaj, klikoni në butonin më poshtë.

Krijo plan marketingu