• 950 Përdorues
  • 3 Plane të Biznesit
  • 3 Webinarë

Artikujt e fundit

Menu

Konsulencë biznesore

Për të identifikuar konsulentin e duhur për biznesin tuaj, ju lutemi drejtohuni tek Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC, apo shfletoni profilet e konsulentëve të Kosovës në platformën www.konsulenca.org. 

Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC

Këshilli i Konsulentëve të Kosovës – BCC është shoqata kryesore e ofruesve të shërbimeve të konsulencës biznesore. BCC është shoqatë e njohur ndërkombëtarisht dhe pjesë e Këshillit Ndërkombëtar të Instituteve të Konsulencës Menaxheriale - ICMCI. 

Kontakti
Web: http://www.bcc-ks.org
Email: info@bcc-ks.org

Konsulenca.org

Platforma www.konsulenca.org jep informata mbi ofertën dhe ekspertizën e konsulentëve të biznesit të Kosovës dhe i ndihmon bizneset të gjejnë dhe vlerësojnë konsulentët. 
Link: http://www.konsulenca.org


Menu

Ekonomia e gjelbër dhe mbrojtja e mjedisit

Ekonomia e gjelbër dhe mbrojtja e mjedisit  

Në një ekonomi të gjelbër, rritja e punësimit dhe të ardhurave nxitet nga investimet publike dhe private në aktivitete ekonomike që lejojnë uljen e emetimeve të karbonit dhe ndotjen, rritjen e efikasitetit të energjisë dhe burimeve, dhe parandalimin e humbjes së biodiversitetit dhe shkatërimit të ekosistemit.

Sektori privat pretendohet të jetë një faktor kryesor në tranzicionin e përgjithshëm drejt një paradigme më të qëndrueshme biznesi. Sipas ekspertëve, kompanitë që investojnë në inovacion të qëndrueshëm për të rritur efikasitetin e resurseve dhe operacioneve të përgjegjshme arrijnë avantazh konkurrues duke zënë pozita të favorshme për të kapur tregjet kryesore të dekadës sëardhshme.

Për t’u informuar më detajisht rreth rëndësisë dhe benefiteve të mbrojtjes së mjedisit dhe tranzicionit në një ekonomi të gjelbër, shfletoni broshurën duke shtypur butonin më poshtë.

 

 Hap broshurën
Biznes

Lansohet platforma "Biznesi Im"

Shërbimet online po vazhdojnë t’i bëjnë bashkë institucionet publike me komunitetin e biznesit. Iniciativa më e re është platforma digjitale “Biznesi im”.

Të gjitha shërbimet digjitale që u duhen kompanive të reja dhe atyre në zhvillim do të ofrohen në një adresë. Platforma “Biznesi im” do të shërbejë si një ‘one-stop-shop’ për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme kosovare, duke ju dhënë qasje në një larmi mjetesh dhe shërbimesh digjitale që do t’i mbështesin ndërmarrjet përmirësimin e performancës dhe konkurrueshmërisë.

Shërbimet dhe mjetet digjitale që do të ofrohen në kuadër të platformës përfshinë :
– doracakë
– plane të menaxhimit të kompanive,
– formularë për vetëvlerësim, dhe
– modele të përshtatshme që përdoren çdo ditë nga kompanitë.

Platforma “Biznesi Im” synon të iniciojë  ndryshime të sistemit të tregut duke u mundësuar ndërmarrjeve kosovare, veçanërisht atyre të drejtuara nga gratë dhe të rinjët, qasje të lehtë nëinformata dhe shërbime relevante për zhvillim të biznesit. “Biznesi im” do të kontribuojë në rritjen e shkallës së mbijetesës së ndërmarrjeve start-up dhe rritjen e performancës dhe konkurrueshmërisë të ndërmarrjeve ekzistuese.

Platforma “Biznesi im” ndjek modelin e suksesshëm Austriak “Gründerservice” të themeluar nga Oda Ekonomike e Austrisë. Kjo platformë ofron shërbime të ndryshme digjitale duke filluar nga ideja e biznesit, planifikimet përkatëse e deri te gjetja fondeve për të themeluar dhe zhvilluar biznesin.

Kjo iniciativë mbështetet nga projekti ACCESS dhe do të rrisë portofolin e shërbimeve mbështetëse online të ofruara nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) për NMVM-të.

Broshurat

Filloni biznesin tuaj sot!
Krijoni planin tuaj të biznesit.

Pavarësisht nëse jeni duke filluar një biznes të ri ose duke eksploruar mënyra për të zgjeruar një biznes ekzistues, një plan biznesi është një vegël e rëndësishme për të ndihmuar në drejtimin e vendimeve tuaja. Ai është një udhërrëfyes drejt suksesit, duke siguruar një qartësi më të madhe në të gjitha aspektet e biznesit tuaj, nga marketingu dhe financa te operacionet dhe detajet e produktit / shërbimit.

Krijo plan biznesi