Biznes plani online

Webinar mbi përdorimin e veglës së biznes planit
Date
11.05.2021

Webinar Video

Përshkrimi

Ky webinar i dedikohet ndërmarrësve të rinj dhe ka për qëllim që të ju ofroj atyre informata të hollësishme mbi përdorimin e veglës së biznes planit online.

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë