Biznes plani online

Webinar mbi përdorimin e veglës së biznes planit
Date
11.05.2021

Webinar Video

Përshkrim

Ky webinar i dedikohet ndërmarrësve të rinj dhe ka për qëllim që të ju ofroj atyre informata të hollësishme mbi përdorimin e veglës së biznes planit online.

Agjenda

  • Pjesa narrative e biznes planit

    11.05.2021 15:00 - 11.05.2021 15:30

    Mbushja e pjesës narrative të biznes planit

  • Pjesa financiare e biznes planit

    11.05.2021 15:30 - 11.05.2021 16:00

    Mbushja e pjesës financiare të biznes planit