Format juridike të biznesit

Përparësitë dhe mangësitë e formave të ndryshme juridike të biznesit
Date
16.06.2021

Webinar Video

Përshkrim

Webinarë mbi përparësitë dhe mangësitë e formave të ndryshme juridike të biznesit

Agjenda

  • Formave të ndryshme juridike të biznesit

    16.06.2021 10:00 - 16.06.2021 10:30

    Prezentimi i përparësive dhe mangësive të formave të ndryshme juridike të biznesit