Format juridike të biznesit

Përparësitë dhe mangësitë e formave të ndryshme juridike të biznesit
Date
16.06.2021

Webinar Video

Përshkrimi

Webinarë mbi përparësitë dhe mangësitë e formave të ndryshme juridike të biznesit

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë