Transformimi digjital i ndërmarrjes - përparësitë dhe sfidat

Webinar mbi përparësitë dhe sfidat e transformimit digjital
Date
05.10.2021

Webinar Video

Përshkrimi

Webinar mbi përparësitë dhe sfidat e transformimit digjital

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë