Marketing plani online

Webinar mbi përdorimin e veglës së marketing planit
Date
08.11.2021

Webinar Video

Përshkrimi

Ky webinar i dedikohet ndërmarrësve të rinj dhe egzistues dhe ka për qëllim që të ju ofroj atyre informata të hollësishme mbi përdorimin e veglës së marketing planit online.

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë