Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Webinar për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
Date
08.12.2021

Webinar Video

Përshkrimi

Ky webinar i dedikohet ndërmarrësve të rinj dhe egzistues dhe ka për qëllim që të ju ofroj atyre informata të hollësishme mbi menaxhimin e burimeve njerëzore.

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë