Udhëheqja në fazat e ndryshme të biznesit

Webinarë mbi Udhëheqjen në fazat e ndryshme të biznesit
Date
19.01.2022

Webinar Video

Përshkrimi

Webinarë mbi Udhëheqjen në fazat e ndryshme të biznesit

Agjenda

  • Nuk është përcaktuar ndonjë axhendë