Transformimi Digjital

Webinari mbi Transformimin Digjital
Date
20.03.2024

Webinar Video

Përshkrimi

Webinari për transformimin digjital ofron një shkallë të gjerë të informacioneve dhe udhëzimeve për udhëheqësit dhe profesionistët e industrive të ndryshme në përshtatjen dhe përdorimin e teknologjisë së informacionit për të përmirësuar performancën dhe efikasitetin e bizneseve të tyre.

Agjenda

 • Hyrje

  20.03.2024 10:00 - 20.03.2024 10:05

  Prezantimi i ligjëruesit – Besfort Behrami CESE©

 • Të Kuptuarit e Transformimit Digjital

  20.03.2024 11:05 - 20.03.2024 11:20

  Definimi i Transformimit Digjital dhe ?farë nënkupton për bizneset; Përfitimet nga Transformimi Digjital; Shembuj real nga bota të Transformimeve Digjitale të suksesshme: Dominos – Nike – Ikea

 • Roli i Marketingut Digjital në Transformim Digjital

  20.03.2024 11:20 - 20.03.2024 11:40

  -

 • Hartimi i Rrugëtimit të Konsumatorëve për NVM-të

  20.03.2024 11:40 - 20.03.2024 11:55

  -

 • Sesion Pyetje/Përgjigje / Përmbyllje

  20.03.2024 11:55 - 20.03.2024 12:00

  Sesion Pyetje/Përgjigje për pjesëmarrësit