Kontratat e punës

Kontrata është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme ndërmjet një punëdhënësi dhe punëmarrësi e cila përcakton termat dhe kushtet e punësimit duke përfshirë detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarresit. 

Për të shkarkuar një shabllon të kontratës, klikoni në butonin më poshtë

 Shkarko kontratën